Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 04 2017

kaj-zerka
8691 fd1f 390
Reposted fromkuczy kuczy viajanuschytrus januschytrus
kaj-zerka
1148 1247 390
words
Reposted fromstonerr stonerr viajanuschytrus januschytrus
kaj-zerka
5928 36d8 390
Reposted fromhardkorwey hardkorwey viabercik bercik
kaj-zerka
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viasanczo sanczo

March 28 2017

1601 901e 390
Reposted frompupuch pupuch viamefir mefir
kaj-zerka
5178 4ffe 390
Reposted fromnazarena nazarena viaSenyia Senyia
kaj-zerka
8559 7904 390
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic viasmaller smaller
kaj-zerka
Każda osoba, którą spotykasz w życiu, chce Cię nauczyć czegoś bardzo ważnego na Twój temat. Jeśli jesteś w konflikcie z kimkolwiek, bez wątpienia jesteś w konflikcie z jakąś częścią swojej osobowości. Jeśli zauważasz, że w relacjach, jakie nawiązujesz przewija się pewien określony schemat i wzór, lub występuje powtarzający się problem, oznacza to, że lekcja, którą masz do przerobienia jest szczególnie ważna. To nie osoba jest Twoim problemem, ale jej archetyp, który siedzi w Twojej głowie. "Zatem jaki jest Twój mit, mit, w którym naprawdę żyjesz?"
— Carl G. Jung
Reposted fromkonrad konrad viasmaller smaller
kaj-zerka
9387 3bc9 390
Reposted fromretaliate retaliate viasilence89 silence89
kaj-zerka
8002 2ba3 390

March 24 2017

kaj-zerka
0082 83d3 390
Reposted fromsilentmaciej silentmaciej viabercik bercik
kaj-zerka
4066 bd82 390
kaj-zerka
9759 2ab1 390
Reposted fromkaiee kaiee viasanczo sanczo
kaj-zerka
2025 7e92 390
Reposted fromcholera cholera viasanczo sanczo
kaj-zerka
8316 a395 390
Reposted fromMelodyTime MelodyTime viasanczo sanczo

March 14 2017

kaj-zerka
0054 71b4 390
Ex Nihilo sculpture (detail) by Frederick Hart
2151 7d8c 390

habitudee:

this makes me happy

kaj-zerka
1414 0de8 390
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viadzony dzony
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl